Phát triển cá nhân

 • Tư duy đột phá Lê Thẩm Dương
  Vận dụng đúng tư duy một cách hiệu quả, bạn chắc chắn sẽ thay đổi được tư duy và có những đột phá tuyệt vời trong tương lai
  8 Bài giảng 04:34:40 giờ Vietnamese Cơ Bản
  810,000 900,000
  0
  0 Đánh giá
 • Quản trị cảm xúc Phạm Thành Long
  Cảm xúc là một thành phần quyết định cuộc đời của chúng ta. Khoá học quản trị cảm xúc giúp bạn có một cuộc sống tích cực để có chất lượng cuộc sống tốt hơn
  8 Bài giảng 04:29:35 giờ Vietnamese Nâng Cao
  1,499,000
  0
  0 Đánh giá